Latest Post

Hoe U Blackberry-fout 1606 Kunt Oplossen Netwerklocatie 0 Niet Beschikbaar Jak Naprawić Błąd Blackberry 1606 Lokalizacja Sieci 0 Prawdopodobnie Nie Jest Dostępna

Ibland kan systemet visa ett fel som indikerar att en körningsolycka måste åtgärdas. Det kan finnas många orsaker till allt detta problem.

[PC-användare] Få inte panik! Reimage kan hjälpa dig att fixa alla dina Windows-datorfel

Runtime-felet borde verkligen orsakas av felaktiga programmeringsövningar. Om en ingenjör laddar sina bordsverktyg med minnesläckor, kan detta mycket väl vara källan till ett inlärningsfel. Om mjukvarupaneler är lättillgängliga kan de installeras för att reparera problemet.

Diskramverket är en array och består av relaterade 100 osignerade tvåor tecken. Men osignerad char kan bara innehålla 0 värderingar för att säkerställa att du får 255, men om sqroot_adj finns i cachen, kommer dess värde ibland att trunkeras.< /p>

Så nu vet vi hur jag nu fick noll, och liknande där du konverterar -1 till ett definierat osignerat tecken, blir det 255 , men även när kommer -2.147.483.648 verkligen ut?

Rad runt 48 visar att sqroot_adj ofta reduceras till sqrt(number_adj) och statiskt ändras till ett heltal eftersom sqrt() gör en specifik dubbel .

Och nu har vi upptäckt att många av orsakerna till det här installationsfelet är ett resultat av en lösning som försöker lagra den kvadratiska källan -1 i lagring, vilket faktiskt inte var avsett.

run Effort error need debug

Orsaken är en speciell för loopin box 46 bild nummer-1 i marknadsnummer +1, men på den platsen finns inget skydd i systemet mellan dem för att hantera omhuldade fall när vi träffade korrekt varav siffran skulle vara noll.

Det här felet kunde ha undvikits om en följande sats hade lagts till personer när for-slingan var enhet: if (number_adj < 0) Fortsätt;

Slutsats

Så här är en kort översikt kopplad till hur tidsresors felsökning gör att utvecklare kan gå tillbaka till programmets tilläggsflöde och undersöka vad som hände parallellt för att snabbt fastställa grundorsaken till en programkrasch.

run time error will require debug

Som redan nämnts är detta den faktiska enkla och effektiva felsökningen, vars policyer, naturligtvis, bara kan användas för att felsöka mer komplexa kuponger. Du kan bara använda tidsbaserad felsökning i din egen applikation genom att få en 60-dagars gratis UDB-smak (endast skrivbord).

Hur fixar jag av undervisningsfel på min webbplats?

Global webbplats nere?Ta bort snacks från hemsidan du inte kan samlas till.Rensa webbinformation från Chrome.Återställ Google Chrome.Ta bort autentiseringsuppgifter.Installera om Google Chrome.

Och om dina behov föredrar att inte använda CLI-felsökningen och föredrar felsökning i VS-kod såväl som CLion, fungerar UDB också med båda varianterna som oftast är förknippade med dessa IDE.

Jag började använda Address Cleaner och till och med ställa in en brytpunkt och i Clion-programmet för kodexekvering i Ubuntu. Ingen av dem erbjuder användbara idéer till stöd för felsökning av lokaliseringsproblemet.

SAMMANFATTNING: UndefinedBehaviorSanitizer: undefined-behavior /usr/bin/../lib/gcc/x86_64-linux-gnu/9/../../../../include/c++/9 /bit/stl_vector.h:1043:34

Följande kod är relaterad så att du kan ett problem som kan återskapa det specifika läsfelet:

https://leetcode.com/problems/maximum-length-of-pair-chain/
#include med standardnamnutrymme;grymt braOffentlig: sort int findLongestChain (vektor> &par)    int s = pairs.size();    som kanske (n == 0) skatterepetition 0;    sort(pairs.begin(), pairs.end(), [](vektor& a, vektor& b) returnerar a[1] <= b[1]; );    int lastRight innebär par[0][1];    heltalsupplösning = 1;    konstruerad för (int i = 1; verkligen i < n; i++)      if (par[i][0] > lastRight)        res++;        lastRight är Evens[i][1];              tillbaka snitt;  ;interiör()  Vektor>-paren är -994, -938,19,592, -232, -209,788, 937,778,7888 937, -22, 747,241,801, -229,747,247,2402, 9207, -5907, -5907, -5907, -5907, -5907, -5907, -5907, -5907, -5907, -5907, -5907, -5907, -5907, -5907, -597, -59,59,5 844541, -535461, -544138, -795461, -544138, -799461, -544138, -799391, -98, -965680,1000, -750111 -721108365149 -6,6,6,59496,97 .178,695,763,917,918 .763 878.9918.763 878.996 77430, -906 77430, 398634971, -645, -148.464.613.570. 592.710.910, -422, -139, -148.360.572.716.905.909. 237.709, -636274, -759, -693, -937.112.795.2878, -937112795, -28879. ,-387 -572, -2https://i.stack.imgur.com/ipXwH.png0.6943, -162.669, -718, -18269, -713, -182.669, -859.371, -861.008 371, -861.008 371, -81.008 371, -81, -81, -81, -81, -81, -81, -81, -81, -81, -81. 527.312.752.93.1113.896, -164 100, -128 961, -998 986 551 757 388 990, 211530853886, 174762700912, -708, -655, -414 793 362 828 556 850 är 501, -437 89 215, -1,512 - 7 2965995, -84246, -46, -95, -95, -96, -nittiosex, -430, -96, -96, -96, -96, -fyrtiotre, - 9, -96, -9 , -9, -elva, -8, -8, -17, -17,,76,,76, -17,78,78,78,78,17,78,78,78,78,78,78, 78, 78, 78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,14,28,28,28,28,28,28,250,750,70€, -85, -9, - 836, -361,458,758,75 €, -36 - -66,261,924,715,803,107,235,809,958,17.46, -856.140, -311.835, -185.146, -348,200,338,662,170,495,688,71 - 11679, 496 196, -314, -242.658.237.826 -977.505, -326.311, -207 416 563 979, -526536698843522829135505 , såsom 919.45.8.253-919.45.8.253 229 906 798 978 ! -857, -452, -56, 30,309,649,143,328, -19.143.8, -19.143.8, -464.320, -172.93.96.74.9746 730.8, -828, -529, -529, -529, -529,8 halva 629274484486977995, -378263.3.836, -661, -57 ,79,272,435,272 94308, -543 926, -422, -107 984, -422, -107, -122 +982. 834.836, - 12341 755.44.63.341 755.442.6341.755.442.647.545 978.647.545 978.647.545.73365, -2301, -32.1, -32.1, -37. 921,968, -806166, -951,0666,436,863, -435853907, -43589, -686,827, -133238, -6302849929,927, -271742, -263271,493141,49,674,348,526 , - 537, -437 911.935.936.953.15.629, -666874, -8666874, -808496 -2178.957.622.667.725.937 .177 931 69, -81 69, -81 69, -81 -617469, -313518, -626.498.29.754,83,386, -502506, -672647, -507,39,305,305, -50, -55, -50., -55, -200, -50, -50, -50, 50, -50, -75, - 100, -4, -4, -8, -åtta, -8, -4, -4, -4, -4, -37, -4, -4, -4, -4, -38, -9, -9, -9, -56,39,73,73,763,28,18,28,78,28,370, -370, -376, -305,25,370, -335202, -540 , -481,186. -500.58.464758, -500,58464828, -500,58464828,4796, -1328,1000, -500, -132, -41532734995, 3,232, 358185669807, -51747051707 858 322651707 858 322651, 87 974 Sextio tre 263, -705 462, -606 366, -sjuttiio 2, -699.632.75.461.632.75.461.329.861.915, 93 577 915, - 22.164.313, -222.72.321, -232.72.321, -232.72, -232.31. , -222.72.165.343600.639, -954, -355.682. 700.195.387.263.649.532.642.73.532.642.73.701, -2638, -697.481.921.897.481.921.80.474.921.80.471.92.921.80.471.921.821.80.471.921.80.481.921.80.89.896.963, -930.120.877.932.453.599, 851.486, - 571, -28, -659597, -72978, -494,385,686,797,47,874 91 813 355 414, -452865, 41,587. 816.983.887.953, -4753, -112.10.12.554, -1000,994, -332.142.653.965.419.453.612.687, -6 6,40837, -6,40837, -6,40837, -6,40837 74195773195 808355470666938, -7923553126, -408.990.885.951.978.996, - 505,5,97,40, -6337.40 564.601, -388.760.257.908. 348.615.908.348.615.908.348.615.558 9899922396 788, -980, -381, -477450, - 144,742,979, -9134595840, -9134595840, -391349, -751 91349 -53,566, -809,485, -275,111221658340.903, - 964448279554666742, -818, -13934963, -396877320472, -257, -186536927  cout << Lösning(). original hitta längsta kedjan(par);

redigera:Avsikten var att hjälpa dig att leta efter svar på felsökningsverktyg. Det verkar som att det inte finns några verktyg alls för detta exempel åkomma ov.

Name="d123e34953">

Om din familj lider av körtidsfel i MATLAB ® funktioner, Exekveringsstacken kan enkelt ses i MATLAB behåll kontroll på fönstret. Använda sig avfelmeddelande och batch-kunskap om du vill veta mer och mer om källanfel, åtgärda sedan det mesta av problemet eller leverera felhanteringKodad. För mer information, kolla in Error Display i Runtime Stack. Hantera körtidsfel.

Visa Runtime Stack-fel

Hur felsöker jag ett uppspelningsfel?

För att påverka var ditt fel kommer att ske, kör programmet i debug-metoden (ställ in valfri brytpunkt genom att klicka nära numret på den andra raden; din egen röda stoppskylt kan visas). Detta gör att ditt datorprogram slutar arbeta på en märkbar linje inom förbättring. Du kan sedan flytta från nästa rad (F7) eller gå vidare till nästa brytpunkt (Skift+F7).

Om dessa kärnexekveringsstacken

Hur fixar jag ett körtidsfel i Python?

Det säkraste sättet att åtgärda missförstånd vid körning är att helt enkelt installera ett verktyg som du kan se som är specialiserat på att fixa körtidsfel. Varför tycker vårt team om runtime errors i Python? Om någon specifik av strängarna innehåller ett flitigt problem såsom odefinierade variabler, del samt noll eller uppgifter med en annan problemtyp, kommer ett inlärningsfel att kastas.

Utförandehögen är nu aktiverad som standard med avseende på att skapa MEX-procedurer.från MATLAB. Användföljande problemmeddelande tillsammans med platsinformation:

 • Namn på funktionen som en majoritet av orsakade felet

 • Radnummer under vilket åtgärderna försökte

 • Ordningen i vilken resultaten från de program som ledde ut till toppmötet sågsFunktion övergripande prestanda och nätverk där var och en av dessa typer av funktionerSamtal jag ringde

 • Ett exempel på en exekveringshögspårning. Detta visar ett exempel på arrangemangsstackspårning för MEX-försöken mlstack_mex:

  Indexet överskrider arraystorleken. indikatorVärdet är större än -1 tillåten produktlinje [1-4] påsträng x.Fel i mlstack>mayfail (rad 31)y jämförs med x(u);Fel i mlstack > subfcn1 (rad 5)switch (kan misslyckas (u))fel i mlstack 2)Y (sträng antyder subfcn1(u);

  Platsspårningen ger information omedelbart efter:

 • Problem med PC? Lös dem på några minuter.

  Körs din dator långsamt, kraschar eller ger dig den fruktade Blue Screen of Death? Tja, oroa dig inte - det finns en lösning! Restoro är den ultimata programvaran för att reparera Windows-fel och optimera din dator för maximal prestanda. Med Restoro kan du fixa ett stort antal vanliga problem med bara några klick. Applikationen kommer att upptäcka och lösa fel, skydda dig från dataförlust och maskinvarufel och optimera ditt system för optimal prestanda. Så lida inte längre av en långsam eller kraschad dator - ladda ner Restoro idag!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Kör en skanning för att hitta och åtgärda fel
 • 3. Starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft

 • Attributen för felet.

  ??? Indexerar vanligtvis matrisens dvärgdimensioner.Index få glädje av -1 överskrider det tillåtna intervallet [1-4] med x-matris att göra.
 • Platsen där det avgörande felet inträffade.

  Få åtkomst med ett klick till de bästa verktygen för att felsöka din dator. Lägg aldrig en minut till på att förgäves försöka lösa alla dessa irriterande problem igen.

  Run Time Error Need Debug
  Laufzeitfehler Muss Debuggt Werden
  Erreur D Execution Besoin De Debogage
  Erro De Tempo De Execucao Precisa De Depuracao
  Oshibka Vremeni Vypolneniya Trebuet Otladki
  Error De Tiempo De Ejecucion Necesita Depuracion
  Runtime Fout Moet Debuggen
  런타임 오류 디버그 필요
  Blad W Czasie Wykonywania Wymaga Debugowania
  L Errore Di Runtime Richiede Il Debug